Formand Tove Nielsen

Sekretær Birthe Schroll

SNIF Linedance´s bestyrelse:

 Formand:       Tove Nielsen               tlf: 9383 6149
tovesnif@gmail.com  

Næstformand: Anette Andersen         tlf: 2237 3253
hestehavevej18@gmail.com 

Sekretær:   Birthe Schroll                   tlf: 2460 5240 
bkschroll@aarslevnet.dk

Kasserer:       Inge Bodil Hansen        tlf: 2834 8876
bodille@aarslevnet.dk